רשימת מלאי מחזירי שמן CR מתוצרת SKF

Dimensions 
 10X22X7 HMSA 10 RG 10X22X7
 12X22X7 HMSA 10 RG 12X22X7
 12X24X7 HMSA 10 RG 12X24X7
 12X28X7 10 V 12X28X7
 15X25X5 HMSA 10 RG 15X25X5
 15X30X7 HMSA 10 RG 15X30X7
 15X32X7 HMSA 10 RG 15X32X7
 15X35X7 HMSA 10 RG 15X35X7
 16X28X7 HMSA 10 RG 16X28X7
 17X28X7 HMSA 10 RG 17X28X7
 17X30X7 HMSA 10 RG 17X30X7
 17X35X7 HMSA 10 RG 17X35X7
 17X40X7 HMSA 10 RG 17X40X7
 18X30X7 HMSA 10 RG 18X30X7
 20X30X5 HMSA 10 RG 20X30X5
 20X30X7 HMSA 10 RG 20X30X7
 20X32X7 HMSA 10 RG 20X32X7
 20X35X7 HMSA 10 RG 20X35X7
 20X40X7 HMSA 10 RG 20X40X7
 20X42X7 HMSA 10 RG 20X42X7
 20X47X10 HMSA 10 RG 20X47X10
 20X47X7 HMSA 10 RG 20X47X7
 22X32X7 HMSA 10 RG 22X32X7
 22X40X7 HMSA 10 RG 22X40X7
 25X35X7 HMSA 10 RG 25X35X7
 25X37X7 HMSA 10 RG 25X37X7
 25X38X7 CRW1 R 25X38X7
 25X38X7 HMSA 10 RG 25X38X7
 25X40X7 HMSA 10 RG 25X40X7
 25X42X7 HMSA 10 RG 25X42X7
 25X47X10 HMSA 10 RG 25X47X10
 25X47X7 HMSA 10 RG 25X47X7
 25X50X10 HMSA 10 RG 25X50X10
 25X52X10 HMSA 10 RG 25X52X10
 25X52X7 HMSA 10 RG 25X52X7
 28X42X7 HMSA 10 RG  28X42X7
 28X47X7 HMSA 10 RG 28X47X7
 30X40X7 HMSA 10 RG 30X40X7
 30X42X7 HMSA 10 RG 30X42X7
 30X45X7 HMSA 10 RG 30X45X7
 30X45X8 HMSA 10 RG 30X45X8
 30X47X10 HMSA 10 RG 30X47X10
 30X47X7 HMSA 10 RG 30X47X7
 30X47X7 HMSA 10 V 30X47X7
 30X47X8 HMSA 10 RG 30X47X8
 30X50X10 HMSA 10 RG 30X50X10
 30X50X7 HMSA 10 RG 30X50X7
 30X52X10 HMSA 10 RG 30X53X10
 30X52X7 HMSA 10 RG 30X52X7
 30X55X10 HMSA 10 RG 30X55X10
 30X55X7 HMSA 10 RG 30X55X7
 30X62X10 HMSA 10 RG 30X62X10
 30X62X7 HMSA 10 RG 30X62X7
 32X45X7 HMSA 10 RG 32X45X7
 32X52X7 HMSA 10 RG 32X52X7
 35X45X7 HMSA 10 RG 35X45X7
 35X47X7 HMSA 10 RG 35X47X7
 35X50X10 HMSA 10 RG 35X50X10
 35X50X7 HMSA 10 RG 35X50X7
 35X52X10 HMSA 10 RG 35X52X10
 35X52X7 HMSA 10 RG 35X52X7
 35X55X10 HMSA 10 RG 35X55X10
 35X62X10 HMSA 10 RG35X62X10
35X62X7 HMSA 10 RG35X62X7
 35X72X10 HMSA 10 RG 35X72X10
 38X52X7 HMSA 10 RG 38X52X7
 40X52X7 HMSA 10 RG 40X52X7
 40X52X7 HMSA 10 V 40X52X7
 40X55X7 HMSA 10 RG 40X55X7
 40X55X8 HMSA 10 RG 40X55X8
 40X56X8 HMSA 10 RG 40X56X8
 40X60X10 HMSA 10 RG 40X60X10
40X62X10 HMSA 10 RG40X62X10
40X62X7 HMSA 10 RG40X62X7
40X62X8 HMSA 10 RG40X62X8
 40X65X10 HMSA 10 RG 40X65X10
40X68X10 HMSA 10 RG40X68X10
40X72X10 HMSA 10 RG40X72X10
40X80X10 HMSA 10 RG40X80X10
 45X60X10 HMSA 10 RG 45X60X10
45X60X7 HMSA 10 RG45X60X7
 45X62X10 HMSA 10 RG 45X62X10
 45X62X7 HMSA 10 RG 45X62X7
45X62X8 HMSA 10 RG  45X62X8
 45X65X10 HMSA 10 RG 45X65X10
 45X72X10 HMSA 10 RG 45X72X10
 45X80X10 HMSA 10 RG 45X80X10
 48X62X8 HMSA 10 RG 48X62X8
 50X62X7 CRS1 R 50X62X7
50X65X10 HMSA 10 RG50X65X10
50X65X8 HMSA 10 RG50X65X8
50X70X10 HMSA 10 RG50X70X10
50X72X10 HMSA 10 RG50X72X10
50X72X8 CRW1 R 50X72X8
 50X72X8 HMSA 10 RG 50X72X8
 50X72X8 HMSA 10 V 50X72X8
 50X80X10 HMSA 10 RG 50X80X10
 50X90X10 HMSA 10 RG 50X90X10
52X80X10 HMSA 10 RG 52X80X10
 54X72X10 HMSA7 RG 54X72X10
 55X72X10 HMSA 10 RG 55X72X10
 55X72X8 HMSA 10 RG 55X72X8
 55X75X10 HMSA 10 RG 55X75X10
 55X78X10 HMSA 10 RG 55X78X10
 55X80X10 HMSA 10 RG 55X80X10
 55X80X8 CRW1 V 55X80X8
 55X90X10 HMSA 10 RG 55X90X10
 58X72X8 HMSA 10 RG 58X72X8
58X80X8 HMS5 RG58X80X8
60X75X8 HMSA 10 RG60X75X8
 60X80X10 HMSA 10 RG 60X80X10
 60X80X10 HMSA 10 V 60X80X10
 60X80X8 HMSA 10 RG 60X80X8
 60X85X10 HMSA 10 RG 60X85X10
 60X90X10 HMSA 10 RG 60X90X10
65X100X10 HMSA 10 RG65X100X10
65X85X10 HMSA 10 RG65X85X10
65X90X10 HMSA 10 RG65X90X10
70X100X10 HMSA 10 RG70X100X10
70X90X10 HMSA 10 RG70X90X10
75X100X10 HMSA 10 RG75X100X10
75X100X12 HMSA 10 RG75X100X12
75X95X10 HMSA 10 RG75X95X10
80X100X10 HMSA 10 RG80X100X10
85X110X12 HMSA 10 RG85X110X12
90X110X12 HMSA 10 RG90X110X12
90X110X12 HMSA 10 V90X110X12
130X160X12 HMSA 10 RG130X160X12
115X140X12 HMSA 10 RG115X140X12
100X120X12 HMSA 10 RG100X120X12
100X125X12 HMSA 10 RG100X125X12
100X130X12 HMSA 10 RG100X130X12
 100X140X12 HMSA 10 RG 100X140X12
 107X123X11 CRSA1 R 107X123X11
 105X130X12 HMSA 10 RG 105X130X12

להזמנת אטמים: 08-9919666

מייל: sealjet@shoval.org.il

 

קטגוריות מוצרים